Dakshin Indian Bistro


(212) 987-9839

1713 1st Ave , New York , NY   10128